Debatten pågår

Debatten pågår. Första området till behandling är Framtidspartiet. Här är Kalmar starkt representrat. Inte minst via Johan Persson som är en av partistyrelsens föredragande. 
 
De föredragande kring Framtidspartiet i arbete. Johan Persson längst till höger.