Margot Wallström

 
För en stund sedan avslutade utrikesminister Margot Wallström sitt tal till kongressen. Hon inledde med en kort resumé över dagens värld. Över situationen i Syrien som hon beskrev som "krigets utdragna helvete". Hon talade om FN-svenskan som mördades i Kongo där hon arbetade för att göra livet bättre för människor. 
 
Hon beskrev det som skedde i fredags på Drottninggatan i Stockholm. Men hon beskrev också den stora solidaritet som utbröt strax efter attentatet. Människor som öppnande sina hem och på andra sätt gjorde allt för att hjälpa till. "Med en sådan styrka kan ondska aldrig besegra Sverige!" fastslog utrikesministern. 
 
Sedan talade hon om det bäst med svensk demokrati. "Dagarna efter en lastbil kapas, samlas vi socialdemokrater för att behandla 1 985 motioner..."
 
Margot Wallström avslutade sedan med hur hon och Sveriges regering arbetat med utrikespolitiken sedan regeringsskiftet. Sveriges utrikespolitik yrkar på fyra F. 
 
- Fred och säkerhet 
- FN i fokus
- Feminism
- Folklig förankring
 
Det måste vara en rättighet för alla människor att leva i en värld i fred. I detta arbete fyller FN en mycket viktig roll. När regeringen meddelade att Sverige skulle kandidera till FN:s säkerhetsråd var det inte många som trodde det skulle lyckas. Men Sverige valdes in och är sedan 1 januari representerat. 
 
Sveriges regering bedriver en feministisk utrikespolitik. Kvinnors rättigheter globalt måste stärkas. Avslutningsvis. Människor måste ha tilltro till ett lands utrikespolitik för att få förtroende och kunna driva sina frågor
 
Margot avslutade sedan positivt. Trots allt elände lever i faktiskt in väldigt bra värld!