Stefan Löfvens tal

Direkt efter Stefan enhälligt blivit omvald till partiordförande höll han sitt anförande till kongressen. Han inledde med att tacka alla de människor som tog solidariskt ansvar under fredagen. De som öppnade sina hem för att hjälpa sina medmänniskor. Ni har visat att terroristerna aldrig kommer att segra, fastslog Löfven och han sa även att han var så stolt som statsminister över att få ta del av dessa människors värme. 
 
Han talade också om de som tvivlat på polisen. De har nu fått svaret. Det finns en oro bland människor men vi är här för att stå upp mot den oron. Vi ska skapa trygghet i en ny tid, fastslog Löfven.  
 
Han talade även att den starkaste säkerheten är den gemensamma säkerheten. Just därför är EU så oerhört viktigt. Nu när andra länder vacklar är det än viktigare att Sverige kliver fram. EU måste komma framåt tillsammans. EU göra starkare ansatser så människor inte behöver fly. Men De måste ta ett solidariskt ansvar för de människor som tvingats fly. 
 
Men det finns många och stora glädjeämnen.idag går 150 000 fler människor till arbetet än 2014. Inte sedan 1990-talet har så få varit beroende av bidrag till sin försörjning. Men jag ger mig inte. Kampen mot arbetslösheten är och har alltid varit min viktigaste politiska fråga menade Löfven. 
 
Stefan Löfven avslutade med att påtala demokratins vikt. Demokratin är det mest grundläggande i vårt samhälle, demokratin måste värnas, demokratin måste försvaras!
 
Och han avslutade: Låt ingen få trampa på människovärdet!