Två dagar kvar!

Första pressmeddelandet från Kalmardelegationen;

Nu är det bara två dagar kvar tills Socialdemokraterna partikongress i Göteborg startar. Under fem dagar kommer 350 ombud från hela landet diskutera igenom 1 985 motioner.

- Det känns oerhört högtidligt att få närvara vid en kongress, vara med och fatta viktiga framtidsbeslut som berör hela landet och alla vi som bor i det, säger Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande i Borgholm som är delegationsledare för Kalmar län.

Kalmardelegationen har träffats fyra gånger inför kongressen och kan konstatera att partistyrelsen gjort ett mycket gott arbete med att ta fram nya politiska riktlinjer. Dessa innehåller en rad nya och spännande förslag. Delegationen uppmärksammar det faktum att partistyrelsen föreslår att lagen om eget boende ska ersättas med ett nytt system.

- Ett nytt system som måste blir rättvisare och där alla tar sitt ansvar. Vi har haft och har ännu kommuner i vårt län som tagit ett oerhört ansvar, säger Ilko Corkovic.

Socialdemokraternas kongressdelegation har givetvis gått igenom handlingarn och beslutat föra fram några frågor lite extra. En av dessa frågor är ätten till LSS.

- Det är en fråga där vi socialdemokrater från Kalmar län länge påpekat att något måste göras. Visst, fusket måste bekämpas men människor rätt till ett värdigt liv får aldrig ifrågasättas. Vi vill att regelverket ska ses över. Därför kommer vi lyfta denna fråga, säger Ilko Corkovic.

Johan Persson och Lena Hallengren, både ledamöter av partistyrelsen har motionerat om vikten av lärcenter ska finnas i hela landet och hela Kalmar län. De framhåller särskilt att distanskurser ska utvecklas och finnas tillgängliga för i första hand lärare, sjuksköterskor och socionomer.

- För oss som bor och verkar i Kalmar län är givetvis detta en oerhört angelägen fråga. Vi vill att människor ska kunna utbilda sig även i vuxen ålder efter man bildat familj. För många finns ingen möjlighet att flytta till en studieort. Därför tror vi detta kommer bli än mer betydelsefullt i framtiden, menar Ilko Corkovic.

Ytterligare en fråga där Socialdemokraterna i Kalmar län är engagerade är givetvis kring det som nu sker i Oskarshamn där OKG stänger ner två av reaktorerna de kommande åren. Här handlar det om väldigt många kvalificerade arbeten som försvinner.

- Oskarshamn har under lång tid ställt upp och försett Sverige med energi. Man har även ansvarat för mellanlagringen av högaktivt avfall. Det finns väldigt mycket kompetens som vi bara måste ta tillvara. Inte bara för vår del utan för Sveriges, säger Ilko Corkovic. 

Kongressen består av 350 ombud varav tolv representerar Kalmar län. De ska under fem dagar ta ställning till 1 985 motioner innehållande 4 537 att-satser. Antalet motioner från Kalmar län uppgår till 63.

Inte mindre än tre av partistyrelsens föredragande under kongressen kommer från Kalmar län. Det är landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson, (under välfärdsområdet), riksdagsledamoten och utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (under utbildningsområdet) samt kommunstyrelsens ordförande i Kalmar Johan Persson (under området Framtidspartiet).

- Väldigt kul att Kalmar län har inte mindre än tre föredragande. Det är det inte några andra partidistrikt i vår storlek som kan visa upp, säger Ilko Corkovic.

Kalmar läns delegation består av Ilko Corkovic, Borgholm, Lasse Johansson, Kalmar, Marianne Dahlberg, Kalmar, Ulrica Widesdotter, Mönsterås, Eva Österberg, Ålem, Elin Sejnehed, Oskarshamn, Nermina Mizinovic, Hultsfred, Daniel Nestor, Vimmerby, Saad Benatallah, Västervik samt Elisabeth Johansson, Edsbruk.