Ännu ett inlägg...

 
Ann-Christine Quist Karlsson blev ytterligare ett ombud från Kalmar län att hållà ett anförande till partikongressen. Det handlade om tandhälsa och att alla människor ska kunna gå till tandläkaren. Partistyrelsen föreslår nu att steg för steg ska tas för att göra tandhälsan mer jämlik. Ett väldigt bra förslag tyckte Ann-Christine Quist Karlsson