Eva Österberg

 
Eva Österberg har talat om vikten att staten tar sitt ansvar vid industrinedläggning. Oskarshamn är ett sådant exempel. När OKG stänger ner två av reaktorerna försvinner direkt eller indirekt 2 500 jobb. Detta skulle motsvara drygt 30 000 jobb i Malmö, drygt 50 000 jobb i Göteborg och drygt 85 000 jobb i Stockholm. Någon som trot att det hade jobbats frebilt om detta hade skett?